HISTORYCZNE DZIEDZICTWO KARMELITÓW BOSYCH

ZASOBY ARCHIWUM KRAKOWSKIEJ PROWINCJI ZAKONU KARMELITÓW BOSYCH

Dawne i współczesne fotografie umieszczone na stronach archivecarmel.pl pochodzą ze zbiorów karmelitańskiego archiwum w Krakowie. Kilka fotografii zaczerpnięto ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, co odnotowano przy ich opisie.