DAWNA GRAFIKA

Książki i modlitewniki pełne są przede wszystkim czarno-białej grafiki, czyli popularnych obrazków przedstawiających sceny biblijne, hagiograficzne oraz symboliczne. Niektóre tworzą ponumerowane i tematyczne serie, np. wyobrażenia świętych, sceny z życia Jezusa lub Maryi, poszczególne prawdy wiary wypowiadane w Credo.

Obrazek nr 3 z serii przedstawiającej poszczególne etapy męki Jezusa.

Obrazek nr 8 z serii ukazującej poszczególne prawdy wiary
wypowiadane w Credo: Wierzę w Ducha Świętego.

Obrazek nr 5 z serii przedstawiającej porządki, jakie czyni Jezus
w sercu oddanego mu człowieka.

Jerzy Zieliński OCD