FRAGMENTY RĘKOPISÓW

Zdarza się, że w rozpadających się okładkach lub grzbietach książek odnaleźć można fragmenty średniowiecznych rękopisów. Niepotrzebne stronice dawnych tekstów cięto na paski, a następnie wzmacniano nimi nowo oprawiane książki. Niekiedy cała strona dawnego rękopisu służyła za obwolutę młodszej w czasie książki.

Fragmenty rękopisów średniowiecznych odnalezione w zniszczonych
okładkach książek. Ze zbiorów archiwum prowincji.

Karty średniowiecznych rękopisów służące jako okładki młodszych
w czasie książek. Ze zbiorów archiwum prowincji.

Jerzy Zieliński OCD