HERALDYKA ZAKONU

Fotografie umieszczone poniżej przedstawiają herb karmelitów bosych z tytułowych kart zakonnych starodruków z XVII i XVIII w. oraz późniejszych książek. Informacje o historii herbu i symbolice tworzących go znaków znajdziesz w zakładce lektorium historyczne: Herb Karmelu. Historia, symbolika, duchowe przesłanie.

1. Starodruk z 1609 r. (Fot. Arch. OCD)

2. Starodruk z 1609 r. (Fot. Arch. OCD)

3. Starodruk z 1623 r. (Fot. Arch. OCD)

4. Starodruk z 1629 r. (Fot. Arch. OCD)

5. Starodruk z 1631 r. (Fot. Arch. OCD)

6. Starodruk z 1650 r. (Fot. Arch. OCD)

7. Starodruk z 1682 r. (Fot. Arch. OCD)

8. Starodruk z 1696 r. (Fot. Arch. OCD)

9. Starodruk z 1717 r. (Fot. Arch. OCD)

10. Starodruk z 1747 r. (Fot. Arch. OCD)

11. Starodruk z 1760 r. (Fot. Arch. OCD)

12. Starodruk z 1763 r. (Fot. Arch. OCD)

13. Starodruk z 1766 r. (Fot. Arch. OCD)

14. Książka z 1827 r. (Fot. Arch. OCD)

15. Książka z 1861 r. (Fot. Arch. OCD)

16. Książka z 1880 r. (Fot. Arch. OCD)

17. Książka z 1889 r. (Fot. Arch. OCD)