PODRĘCZNE INDEKSY OSÓB

1. INDEKSY KARMELITÓW BOSYCH ZMARŁYCH
W LATACH 1607-1998 W POLSCE, NA LITWIE I RUSI

INDEKS LICZY 1556 ZAKONNIKÓW

Indeksy pochodzą z czterotomowego dzieła ojca Kajetana Furmanika OCD (1929-1990) zawierającego krótkie biogramy zmarłych zakonników: “Księga zmarłych karmelitów bosych w Polsce, na Litwie i Rusi 1607-1998”, Kuria Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, Kraków 2002. Publikacja do użytku wewnętrznego. Po śmierci Autora indeks uzupełniono o zakonników zmarłych do roku 1998.


Indeks chronologiczny zmarłych ojców i braci karmelitów bosych
Prowincji Polskiej 1607-1998
Przeglądaj


Indeks alfabetyczny zmarłych ojców i braci karmelitów bosych
Prowincji Polskiej 1607-1998
według imion zakonnych
Przeglądaj


Indeks alfabetyczny zmarłych ojców i braci karmelitów bosych
Prowincji Polskiej 1607-1998
według nazwisk
Przeglądaj

2. INDEKS OSÓB OJCA BENIGNUSA WANATA OCD

Indeks pochodzi z książki “Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975” autorstwa ojca Benignusa Wanata OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1979.


Indeks alfabetyczny
Przeglądaj

3. INDEKS ALFABETYCZNY
POLSKICH KARMELITANEK BOSYCH Z LAT 1612-1914

Indeks pochodzi ze “Słownika polskich Karmelitanek Bosych 1612-1914” autorstwa ojca Honorata Gila OCD, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1999.


Indeks alfabetyczny karmelitanek bosych
Przeglądaj