KAMIENIEC PODOLSKI

Kamieniec Podolski, około 1900 r. Panorama miasta. Od lewej: kościół farny z minaretem, dzwonnica, dawny klasztor karmelitów bosych pw. Matki Bożej Zwycięskiej przebudowany po 1867 r. sobór prawosławny pw. Bogarodzicy Kazańskiej. (Fot. Arch. OCD)

Zobacz także: Pamiątkowe akwarele, Historia w skrócie

HISTORIA KLASZTORU

Benignus Wanat OCD, “Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975”, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1979, s. 373-376.

BW10

Kamieniec Podolski, około 1900 r. Panorama miasta. (Fot. Arch. OCD)

Kamieniec Podolski, około 1900 r. Panorama miasta. (Fot. Arch. OCD)