KAMIENIEC PODOLSKI

Zobacz także: Pamiątkowe akwarele, Historia w skrócie (D. Antoniuk).

HISTORIA KLASZTORU

Benignus Wanat OCD, Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1979, s. 373-376. Do pobrania.

BW10

Kamieniec Podolski, około 1885 roku. Fot. Michał Greim (1828-1911).
Od lewej: kościół farny z minaretem, dzwonnica, dawny klasztor karmelitów bosych
pw. Matki Bożej Zwycięskiej przebudowany po 1867 roku na sobór prawosławny
pw. Ikony Bogarodzicy Kazańskiej.

Klasztor karmelitów bosych przed przebudową. Druga połowa XIX wieku.

Klasztor karmelitów bosych przebudowany na sobór prawosławny pw. Ikony Bogarodzicy Kazańskiej.

Nieistniejący klasztor karmelitów bosych. Druga połowa XIX wieku.

Nieistniejący klasztor karmelitów bosych. Rysunek na podstawie fotografii obok.

Kamieniec Podolski, lata osiemdziesiąte XIX wieku.

Kamieniec Podolski, lata osiemdziesiąte XIX wieku.