KAMIENIEC PODOLSKI

Kamieniec Podolski, około 1900 r. Panorama miasta.
Od lewej: kościół farny z minaretem, dzwonnica, dawny klasztor karmelitów bosych
pw. Matki Bożej Zwycięskiej przebudowany po 1867 r. na sobór prawosławny
pw. Bogarodzicy Kazańskiej.

Zobacz także: Pamiątkowe akwarele, Historia w skrócie (D. Antoniuk)

HISTORIA KLASZTORU

Benignus Wanat OCD, “Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975”, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1979, s. 373-376.

BW10

Kamieniec Podolski, około 1900 r. Panorama miasta.

Kamieniec Podolski, około 1900 r. Panorama miasta.

Fotografie (powyżej) nieistniejącego już klasztoru karmelitów bosych
pw. Matki Bożej Zwycięskiej w Kamieńcu Podolskim.

Nieistniejący już klasztor karmelitów bosych pw. Matki Bożej Zwycięskiej
w Kamieńcu Podolskim. Rysunek z powyższej fotografii.