NIECHCIANI LOKATORZY WADOWICKIEGO KLASZTORU

Wraz z wybuchem drugiej wojny światowej nastąpiły zmiany administracyjne na podbitych przez III Rzeszę terenach. Część Wadowic znalazła się w granicach Niemiec, a część leżąca na drugim brzegu rzeki Skawy, w Generalnym Gubernatorstwie. Niemcy wkroczyli do miasta 4 września 1939 roku. Niebawem w klasztorze karmelitów bosych pojawiła się jednostka straży granicznej, która przejęła dla siebie na koszary całe skrzydło, służące do tej pory za internat dla chłopców z prywatnego gimnazjum. Niemcy zajmowali je przez cały okres wojny do stycznia 1945 roku. W tym miesiącu, 26 stycznia, do Wadowic wkroczyły wojska 38 Armii IV Frontu Ukraińskiego gen. Kiriłła Moskalenki wyzwalając miasto. Przed opuszczeniem miasta Niemcy zaminowali zabudowania klasztoru i internatu. Dzięki szczególnej opiece św. Józefa klasztor uniknął zniszczenia. W dowód wdzięczności za ocalenie wadowicka wspólnota karmelitów bosych ufundowała św. Józefowi pamiątkową tablicę w prezbiterium kościoła.

* * *

Kadra dowódcza wadowickiej jednostki straży granicznej na wspólnej fotografii.

* * *

Kadra dowódcza wadowickiej jednostki straży granicznej na wspólnej fotografii.
Powiększony fragment fotografii powyżej.

* * *

Kadra dowódcza wadowickiej jednostki straży granicznej na wspólnej fotografii.
Powiększony fragment fotografii powyżej.

* * *

Koszary niemieckiej straży granicznej w budynku internatu.

* * *

Sala internatu używana przez Niemców.
Na ścianie portret Hitlera, a obok flagi ze swastyką.

* * *

Niemcy podczas uroczystego obiad na tarasie klasztoru.

* * *

Niemcy podczas uroczystego obiad na tarasie klasztoru.
Powiększony fragment fotografii powyżej.

* * *

Ćwiczenia niemieckich żołnierzy na boisku szkolnym.

* * *

Ćwiczenia niemieckich żołnierzy na boisku szkolnym.

* * *

Ślubowanie wadowickiej jednostki straży granicznej na dziedzińcu przed kościołem.

* * *

Ślubowanie wadowickiej jednostki straży granicznej na dziedzińcu przed kościołem.
Powiększony fragment fotografii powyżej.

* * *

Ślubowanie wadowickiej jednostki straży granicznej na dziedzińcu przed kościołem.
Powiększony fragment fotografii powyżej.

Jerzy Zieliński OCD