PATRONI MIESIĘCZNI

Niektóre z karteczek to “patroni miesięczni”. Każdego miesiąca siostry (podobnie też i bracia) losowały imię świętego patrona, który stawał się ich szczególnym opiekunem na najbliższy czas. “Patron miesięczny” wzmiankował także cnotę, jaką należało praktykować w danym miesiącu z większym zaangażowaniem, a także konkretne umartwienie pokutne.

Przykłady “patronów miesięcznych” z przełomu XVII/XVIII w.

Jerzy Zieliński OCD