PODRÓŻ SENTYMENTALNA LWÓW, PERSENKÓWKA

Lwów. Persenkówka, lata trzydzieste XX w. Budowa klasztoru karmelitów bosych
pw. Matki Bożej Szkaplerznej w latach 1932–1938. Nowa fundacja miała służyć
jako kolegium filozoficzno-teologiczne dla karmelitańskich alumnów.

* * *

Lwów. Persenkówka, lata trzydzieste XX w. Budowa klasztoru karmelitów bosych
pw. Matki Bożej Szkaplerznej w latach 1932–1938.

* * *

Lwów. Persenkówka, lata trzydzieste XX w. Komitet budowy klasztoru.
Powiększony fragment fotografii powyżej.

* * *

Lwów. Persenkówka, lata trzydzieste XX w. Budowa klasztoru karmelitów bosych
pw. Matki Bożej Szkaplerznej w latach 1932–1938.

* * *

Lwów. Persenkówka, lata trzydzieste XX w. Ojciec prowincjał Franciszek Kozicki
wśród budowniczych karmelitańskiego klasztoru.

* * *

Lwów, lata trzydzieste XX w. Loteria fantowa zorganizowana staraniem państwa
Hoflingerów dla pozyskania funduszy na budowę klasztoru. Stoją od lewej:
br. Bernardyn Pigłowski i o. Bolesław Sadowski.

* * *

Lwów. Persenkówka, lata trzydzieste XX w. Budowa klasztoru karmelitów bosych
pw. Matki Bożej Szkaplerznej w latach 1932–1938.

* * *

Lwów. Persenkówka, lata trzydzieste XX w. Budowa klasztoru karmelitów bosych
pw. Matki Bożej Szkaplerznej w latach 1932–1938.

* * *

Lwów. Persenkówka, 1939 r. Klasztor karmelitów bosych w całej okazałości.
Ostatni zakonnicy opuścili klasztor w 1946 r. w ramach repatriacji
ludności polskiej ze Lwowa.

* * *

Lwów. Persenkówka, 1938 r. Poświęcenie kościoła przez metropolitę
lwowskiego bpa Bolesława Twardowskiego.

* * *

Lwów, Persenkówka, 1935 r. Przeor klasztoru o. Bertold Kozłowski
w gronie karmelitańskich alumnów.

* * *

Lwów. Persenkówka, lata trzydzieste XX w. Grupa teatralna przy karmelitańskim
klasztorze. W środku ojcowie Grzegorz Kozera i Bolesław Sadowski.

* * *

Lwów. Persenkówka, lata trzydzieste XX w. Klasztor karmelitów bosych.

Jerzy Zieliński OCD