PODRÓŻ SENTYMENTALNA MIADZIOŁ STARY

Kościół i klasztor karmelitów bosych pw. Matki Bożej Szkaplerznej
w Miadziole Starym na fotografii z 1930 r.

* * *

Wykopki. Miadzioł Stary, lata trzydzieste XX w.

* * *

Uczestniczki procesji ku czci Matki Bożej Szkaplerznej.
Miadzioł Stary, lata trzydzieste XX w.

* * *

Uczestniczki procesji ku czci Matki Bożej Szkaplerznej.
Miadzioł Stary, lata trzydzieste XX w.

* * *

Uczestnicy procesji ku czci Matki Bożej Szkaplerznej.
Miadzioł Stary, lata trzydzieste XX w.

* * *

Ojciec Marek de la Fuente z przyjaciółmi.
Miadzioł Stary, lata trzydzieste XX w.

* * *

Jezioro Miastro koło Miadzioła Starego, lata trzydzieste XX w.
Ojciec Marek de la Fuente z przyjaciółmi.

* * *

Ojciec Hadrian Gut, katecheta, w gronie dzieci szkolnych.
Miadzioł Stary, 1936 r.

* * *

Ojciec Hadrian Gut, katecheta, w gronie dzieci szkolnych.
Miadzioł Stary, 1937 r.

* * *

Drużyna harcerska im. o. Rafała Kalinowskiego z Męskiego Gimnazjum
Karmelitów Bosych w Wadowicach na obozie nad jeziorem Miastro
koło Miadzioła Starego. Fotografię wykonano w 1937 r.

* * *

Miadzioł Stary, 1937 r. Ojciec Hadrian Gut.

* * *

Jezioro Miastro koło Miadzioła Starego, lata trzydzieste XX w.

* * *

Stoją od lewej: br. Jakub Maciaszek, o. Jakobin Filek, o. Jan Jasicki, o. Anzelm Gądek,
o. Ignacy Bylica, o. Maksymilian Woźniak, br. Efrem Pietrzyk, br. Eliasz Muraszko.
Miadzioł Stary, lata trzydzieste XX w.

* * *

Jezioro Miastro koło Miadzioła Starego, lata trzydzieste XX w.
Od lewej: o. Jan Jasicki, br. Jakub Maciaszek, o. Hadrian Gut.

* * *

Ojciec Norbert Matyjasik z grupą muzykantów.
Miadzioł Stary, lata trzydzieste XX w.

* * *

Ojciec Hadrian Gut, katecheta, w gronie dzieci szkolnych.
Miadzioł Stary, lata trzydzieste XX w.

* * *

Jedna z kapliczek kalwarii miadziolskiej, w tle jezioro Miastro, lata trzydzieste XX w.

* * *

Jezioro Miastro koło Miadzioła Starego, lata trzydzieste XX w.
Ojciec Marek de la Fuente z przyjaciółmi.

* * *

Ojcowie Ireneusz Oskwarek i Benedykt Szczęsny z przyjaciółmi.
Miadzioł Stary, lata trzydzieste XX w.

Jerzy Zieliński OCD