PODRÓŻ SENTYMENTALNA WILNO, OSTRA BRAMA

Wilno, 1937 r. Wspólnota klasztoru ostrobramskiego.
Siedzą na ziemi od lewej: br. Medard Zajda, br. Witalis Naruk. Drugi rząd od lewej:
br. Robert Mrugacz, o. Fidelis Krawiec, o. Andrzej Gdowski, o. Sylwester Gleczman – przeor,
o. Hadrian Gut, o. Jakobin Filek, o. Rajmund Sapała. Trzeci rząd od lewej: o. Elizeusz
Trzeciak, br. Emanuel Dziędziora, br. Klaudiusz Sieradzki, br. Remigiusz Czech,
br. Sykstus Adamczyk, br. Alan Paluch, br. Władysław Słowik. Czwarty rząd
od lewej: br. Ezechiel Stary, br. Florian Kozłowski, br. Szymon Bogdanik,
br. Apoloniusz Godyń, br. Bogdan Latocha, br. Prosper Godyń,
br. Juliusz Marchewka, br. Edmund Dąbrowski.

* * *

Wilno, lata trzydzieste XX w. Wileńscy karmelici bosi porządkują ogród.

* * *

Wilno, klasztor ostrobramski. Akcja katolicka, 1936 rok. Karmelici bosi od lewej:
ojcowie Fidelis Krawiec, Bertold Kozłowski, Norbert Matyjasik
i Faustyn Klaczak. W środku prezes, pan Baranowski.

* * *

Wilno, klasztor ostrobramski. Sodalicja mariańska, 15 lipca 1945 rok. Karmelici bosi
od lewej: br. Szymon Bogdanik, o. Faustyn Klaczak, o. Sylwester Gleczman,
o. Andrzej Gdowski, o. Rajmund Sapała i o. Beniamin Kozera.

* * *

Wilno, klasztor ostrobramski. Sodalicja mariańska, 1937 rok. Karmelici bosi
od lewej: o. Norbert Matyjasik i o. Benedykt Szczęsny.

* * *

Wilno, lata trzydzieste XX w. Pielgrzymka z Krakowa do Matki Bożej Miłosierdzia.
W tłumie u dołu karmelici bosi: o. Elizeusz Trzeciak i o. Norbert Matyjasik.

* * *

Wilno, klasztor ostrobramski. Prezydium wileńskich Akcji Katolickich, 1936 rok. Karmelici
bosi od lewej: ojcowie Bernard Kozłowski, Andrzej Gdowski, Faustyn Klaczak, Fidelis
Krawiec, Jakobin Filek, Norbert Matyjasik. W środku prezes, pan Baranowski.

* * *

Obraz Matki Bożej Miłosierdzia w kaplicy ostrobramskiej. Pierwsza połowa XX w.

* * *

Wilno, 1926 r. Fragment obrazu Matki Bożej Miłosierdzia z kaplicy ostrobramskiej
przed jego odnowieniem w związku z koronacją w 1927 r.

* * *

Wilno, 1926 r. Fragment obrazu Matki Bożej Miłosierdzia z kaplicy ostrobramskiej
przed jego odnowieniem w związku z koronacją w 1927 r.

* * *

Wilno, 1927 r. Odnowiony obraz Matki Bożej Miłosierdzia
z kaplicy ostrobramskiej.

* * *

Wilno, 2 lipca 1927 r. Uroczysta procesja na ul. Zamkowej w dniu koronacji
ostrobramskiego obrazu Matki Bożej Miłosierdzia (fot. Jan Bułhak).

* * *

Wilno, 1927 r. Prezydent Ignacy Mościcki i marszałek Józef Piłsudski uczestniczą
w uroczystej koronacji ostrobramskiego obrazu Matki Bożej Miłosierdzia.

* * *

Wilno, lata trzydzieste XX w. Karmelita bosy przygotowuje metalową sukienkę
na obraz Matki Bożej Miłosierdzia.

* * *

Wilno, 1936 r. Muzykalni karmelici bosi. Od lewej: o. Hadrian Gut, o. Wilhelm Bodzenta,
o. Fidelis Krawiec, o. Jakobin Filek, NN (powyżej), o. Bernard Smyrak.

* * *

Wilno, lata trzydzieste XX w. Pielgrzymka na tle Ostrej Bramy. Karmelici bosi (od lewej):
o. Hadrian Gut, o. Faustyn Klaczak, o. Fidelis Krawiec.

* * *

Wilno, 1938 r. Pielgrzymka z Krakowa do Matki Bożej Miłosierdzia
w Ostrej Bramie zorganizowana przez karmelitów bosych.

* * *

Wilno, 1939 r. Ojciec Alfons Mazurek z klasztoru w Czernej z grupą czerneńskich
pielgrzymów przed sanktuarium ostrobramskim.

* * *

Wilno, lata trzydzieste XX w. Ołtarz w chórze zakonnym
ostrobramskiego klasztoru karmelitów bosych.

* * *

Wilno, 1937 r. Ojciec Benedykt Szczęsny trzyma krzyż biskupi
śp. bpa Władysława Bandurskiego. Krzyż został powieszony w ostrobramskiej kaplicy
Matki Bożej Miłosierdzia jako votum.

* * *

Kościół karmelitów bosych pw. św. Teresy od Jezusa i Ostra Brama.
Wilno, lata trzydzieste XX w.

Jerzy Zieliński OCD