PODRÓŻ SENTYMENTALNA WIŚNIOWIEC

Wiśniowiec, lata trzydzieste XX w. Od lewej: cerkiew, pałac rodu Wiśniowieckich, park,
nieistniejący już klasztor karmelitów bosych pw. św. Michała Archanioła
z trzytarasowym ogrodem. W dole rzeka Horyń.

* * *

Wiśniowiec, lata trzydzieste XX w. Od lewej: cerkiew, pałac rodu Wiśniowieckich, park,
nieistniejący już klasztor karmelitów bosych pw. św. Michała Archanioła
z trzytarasowym ogrodem. W dole rzeka Horyń.

* * *

Powiększony fragment fotografii powyżej.

* * *

Panorama Wiśniowca z klasztorem karmelitów bosych.
Lata trzydzieste XX w.

* * *

Panorama Wiśniowca. Lata trzydzieste XX w. Z lewej strony mur
karmelitańskiego trzytarasowego ogrodu.

* * *

Ojciec Alfons Mazurek na koniu Deresz po duszpasterskim wyjeździe
do Krzywczyk. Wiśniowiec, 1937 r.

* * *

Drużyna harcerska im. o. Rafała Kalinowskiego z Wadowic na obozie w Wiśniowcu.
W tle nieistniejący już klasztor karmelitów bosych. 1938 r.

* * *

Wiśniowiec, lata trzydzieste XX w. Nieistniejący już klasztor
karmelitów bosych pw. św. Michała Archanioła.

* * *

Wnętrze karmelitańskiej świątyni odnowionej staraniem o. Sylwestra Gleczmana.
Wiśniowiec, lata trzydzieste XX w.

* * *

Obraz św. Józefa przeniesiony z ołtarza głównego do ołtarza bocznego.
W ołtarzu głównym umieszczono obraz Matki Bożej.

* * *

Wiśniowiec, lata trzydzieste XX w. Nieistniejący już klasztor
karmelitów bosych pw. św. Michała Archanioła.

* * *

Wiśniowieccy karmelici bosi. Wiśniowiec, lata trzydzieste XX w.

* * *

Panorama Wiśniowca z klasztorem karmelitów bosych.
Lata trzydzieste XX w.

* * *

Ojcowie Jacek Komendera (drugi z lewej) i Franciszek Kozicki (trzeci z prawej).
Wiśniowiec, 1935 r. Przed murami karmelitańskiego klasztoru.

* * *

Ojciec Kamil Gleczman (1909-1944), przeor klasztoru w Wiśniowcu,
zamordowany przez nacjonalistów ukraińskich w 1944 r.

* * *

Brat Euzebiusz Kobiński (u góry z lewej) gości w klasztornym ogrodzie
chór z Warszawy. Wiśniowiec, lata trzydzieste XX w.

* * *

Panorama Wiśniowca z klasztorem karmelitów bosych.
Lata trzydzieste XX w.

* * *

Wiśniowiec, lata trzydzieste XX w. Nieistniejący już klasztor
karmelitów bosych pw. św. Michała Archanioła
z fragmentem trzytarasowego ogrodu.

Jerzy Zieliński OCD