ROZMAITOŚCI

Na karteczkach pochodzących z karmelitańskich starodruków pojawiają się często skróty J+M lub JM+JT. Pierwszy nawiązuje do imion Jezus, Maria, a drugi do imion Jezus, Maria, Józef, Teresa (Teresa od Jezusa – reformatorka zakonu karmelitańskiego).

Karteczka z podpowiedziami, jakim świętym dedykować w Karmelu
poszczególne miesiące roku.

Karteczka z modlitwą przed przystąpieniem do lektury Ewangelii
znaleziona w starodruku z XVII w.

Chrystus ukrzyżowany. Rysunek karmelitanki bosej z XVIII w.

Jerzy Zieliński OCD