RÓŻNE KLASZTORY

KLASZTORY W WILNIE ZA WILIĄ, LEŚNIOWIE, PIŃSKU,
W NARODYCZACH I ANTOLEPTACH

HISTORIA KLASZTORÓW

Benignus Wanat OCD, “Zakon Karmelitów Bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975”, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 1979, s. 548-552.

BW20

ANTOLEPTY. Fundacja klasztoru karmelitów bosych w Antoleptach z murowanym i dobrze wyposażonym kościołem miała miejsce w 1734 r. W pierwszej połowie XIX w. zakonnicy prowadzili tutaj przyklasztorną szkołę parafialną. Fundacja uległa kasacie w 1832 r. i została przekazana duchowieństwu prawosławnemu. Po licznych przebudowach klasztor powrócił do struktur kościoła rzymsko-katolickiego i należy obecnie do parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego.

Antolepty. Dawny kościół karmelitów bosych. (Fot. kvr.kpd.lt)

Antolepty. Dawny klasztor karmelitów bosych. (Fot. visitzarasai.lt)

Antolepty. Wnętrze dawnego klasztoru karmelitów bosych. (Fot. visitzarasai.lt)