SKARBY Z KSIĄŻEK

Karmelitańskie książki i modlitewniki z przełomu XVII/XVIII w. przypominają niekiedy kapsułę czasu. To porównanie przysługuje im z powodu obrazków i różnych karteczek, jakie do nich wkładano. Niekiedy służyły za praktyczne zakładki, ale najczęściej umieszczano na nich ważne dla właściciela książki treści. W zakładkach poniżej możesz zobaczyć niektóre z takich malutkich skarbów odnalezionych między stronicami różnych ksiąg i przechowywanych w archiwum prowincji.

DUCHOWE UMOWY
PATRONI MIESIĘCZNI
FRAGMENTY RĘKOPISÓW
DAWNA GRAFIKA
ROZMAITOŚCI


Biblioteka klasztoru karmelitów bosych w Czernej na fotografii z lat czterdziestych XX w.