SKARBY Z KSIĄŻEK

Karmelitańskie książki i modlitewniki z przełomu XVII/XVIII w. przypominają niekiedy kapsułę czasu. To porównanie przysługuje im z powodu obrazków i różnych karteczek, jakie do nich wkładano. Niekiedy służyły za praktyczne zakładki, ale najczęściej umieszczano na nich ważne dla właściciela książki treści. Na stronach poniżej możesz zobaczyć przykłady takich malutkich skarbów przechowywane w archiwum prowincji.

DUCHOWE UMOWY
PATRONI MIESIĘCZNI
FRAGMENTY RĘKOPISÓW
DAWNA GRAFIKA
ROZMAITOŚCI


Biblioteka klasztoru karmelitów bosych w Czernej na fotografii z lat czterdziestych XX w.