PO ŚLADACH PRZESZŁOŚCI

UKRAINA. LWÓW, PERSENKÓWKA

Po utracie klasztoru pw. św. Michała w 1781 r. karmelici bosi powrócili do Lwowa w 1932 r. W latach 1933-1939 wybudowali nowy klasztor na Persenkówce pw. Matki Bożej Szkaplerznej z przeznaczeniem na kolegium filozoficzno-teologiczne. W 1939 r. rozpoczęto w nim studia zakonne. Podczas drugiej wojny światowej w klasztorze stacjonowało wojsko rosyjskie, a później niemiecka organizacja budownictwa wojskowego (Organisation Todt). Zakonnicy opuścili niedawno powstałą fundację w 1946 r. w ramach repatriacji ludności polskiej ze Lwowa. Klasztor zajęła lwowska fabryka autobusów. W 2001 r. zakład został sprywatyzowany i wkrótce upadł. Obecnie zabudowania klasztorne stoją puste.

Lwów, Persenkówka. Klasztor karmelitów bosych
pw. Matki Bożej Szkaplerznej. Lata 30. XX w.

Lwów, Persenkówka. Pusty klasztor po karmelitach bosych. W tle dawna
lwowska fabryka autobusów. (Fot. varianty.lviv.ua)

Lwów, Persenkówka. Pusty klasztor po karmelitach bosych. W tle dawna
lwowska fabryka autobusów. (Fot. varianty.lviv.ua)

Lwów, Persenkówka. Sala zebrań wewnątrz kościoła. (Fot. explorer.lviv.ua)

Lwów, Persenkówka. Znaki na frontonie kościoła: orzeł, szkaplerz karmelitański,
skrót JMJ (Jezus, Maria, Józef), data 1938. (Fot. explorer.lviv.ua)

LITWA. ANTOLEPTY

Fundacja klasztoru karmelitów bosych w Antoleptach z murowanym i dobrze wyposażonym kościołem miała miejsce w 1734 r. W pierwszej połowie XIX w. zakonnicy prowadzili tutaj przyklasztorną szkołę parafialną. Fundacja uległa kasacie w 1832 r. i została przekazana duchowieństwu prawosławnemu. Po licznych przebudowach klasztor powrócił do struktur kościoła rzymsko-katolickiego i należy obecnie do parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego.

Antolepty. Dawny kościół karmelitów bosych. (Fot. kvr.kpd.lt)

Antolepty. Dawny klasztor karmelitów bosych. (Fot. visitzarasai.lt)

Antolepty. Wnętrze dawnego klasztoru karmelitów bosych. (Fot. visitzarasai.lt)

Antolepty. Wnętrze dawnego klasztoru karmelitów bosych. (Fot. visitzarasai.lt)

BIAŁORUŚ. GŁĘBOKIE

Klasztor karmelitów bosych pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny został ufundowany w 1639 r. przez Józefa Korsaka, wojewodę i starostę mścisławskiego. Był dwukrotnie odbudowywany po zniszczeniach dokonanych podczas najazdów wojsk moskiewskich, a potem szwedzkich. W 1727 r. przeniesiono tutaj nowicjat z klasztoru wileńskiego. W 1735 r. konsekrowano odbudowywany przez długi okres czasu kościół. Przy klasztorze działała szkoła parafialna, apteka publiczna, niewielki szpital i bezpłatny konwikt dla uczniów. W 1834 r. władze carskie zamknęły przyklasztorne szkoły, w 1842 r. przejęły wszystkie dobra kościelna, a w 1862 r. formalnie skasowały klasztor. W 1873 r. rozpoczęto przebudowę kościoła na cerkiew prawosławną pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, a w 1877 r. przekazano ją duchowieństwu prawosławnemu. W 1892 r. rozebrano dwa skrzydła klasztoru.

Głębokie. Klasztor karmelitów bosych pw. Wniebowzięcia NMP
przebudowany na świątynię prawosławną.

Głębokie. Dawny kościół karmelitów bosych przebudowany
na świątynię prawosławną. (Fot. mapio.net)

Głębokie. Ruiny dawnego klasztoru karmelitów bosych. (Fot. vedaj.by)

Głębokie. Dawny klasztor karmelitów bosych. (Fot. vedaj.by)

Jerzy Zieliński OCD